Trajanje treninga:

12 sati (dva dana)

Trening namenjen:

Svima koji žele lični napredak, svakodnevni rast i razvoj. Roditeljima, prodavcima, menadžerima, studentima, svima kojima je potrebna komunikacijska veština višeg nivoa.

Opis:

Naši klijenti su svi oni ljudi kojima pružamo nešto. Ne samo klijenti koji za to plaćaju. Naši klijenti su na neki način i naša deca, naši prijatelji, roditelji, kolege,... Zašto bilo kom klijentu dozvoliti da bude nezadovoljan, kada to lako možemo sprečiti ili rešiti. Jer zadovoljstvo svih naših klijenata dovodi do našeg ličnog zadovoljstva. 

Treningom dobijate:

Veće samopouzdanje u komunikaciji sa klijentima (ili konfliktnim sagovornicima u privatnom životu) koji su nezadovoljni. Veštinu da prepoznate uzrok nezadovoljstva, opustite situaciju i na kraju je pozitivno rešite na obostrano zadovoljstvo. Veštinu da sa lakoćom nezadovoljnog klijenta pretvorite u lojalnog klijenta. Znanje da veštinu odmah po završenom treningu praktično primenite.

Trening sadrži:

Veštine i alate koje primenjuju vrhunski menadžeri, iznad prosečni prodavci, psiholozi, motivatori,... svi uspešni komunikatori.

Dobijate:

Štampani materijal, Sertifikat o završenom Treningu „Pristup nezadovoljnim klijentima“ Srdjana Djoković, Fellow Member Trainer IANLP i veštinu.