TRAJANJE TRENINGA:

6 sati (jednodnevni trening)

TRENING NAMENJEN:

Trening je namenjen svima koji žele da unaprede veštinu pregovaranja, rešavanja prigovora ili komunikaciju.

OPIS: Mogli bismo reći da uspešna komunikacija predstavlja vid
umetnosti. Neki kažu da je to talenat. Neko ima prirodnog dara za veštu
komunikaciju, što u osnovi predstavlja samo 10%. Sve ostalo je nadogradnja,
vežba i saznanje kako uspešno komunicirati. Ovo nas dovodi do toga da svako
može savladati vešitnu uspešne komunikacije.Trening Umetnost pregovaranja koncipiran je tako da vam daje
korisnu veštinu upravljanja sastancima, pregovoranja ili pružanja odgovora na
prigovore. Veština je primenjiva u svim sferama poslovanja ili svakodnevnog
života, bilo da organizujete i vodite sastanak, bilo da prodajete ili
pružate uslugu. Svaki posao uključuje u komunikaciji pregovore, a treningom
stičete veštinu koja vam daje maksimalan rezultat.Trening je osmišljen kao interaktivan, tako da veštinu koju
dobijete primenjujete odmah. To će vam podići samopouzdanje a i samu ličnu
efikasnost. Postajete izvrstan i respektibilan pregovarač, sposoban da upravlja
tokovima pregovora. Istaknite se. Napravite razlliku. Preuzmite kontrolu nad svojim
profesionalnim životom i prijavite se na trening.

DOBIJATE:

Štampani materijal, Sertifikat o završenom „Uticaja govora - NLP u prodaji“ Srdjana Djoković, Fellow Member Trainer IANLP i VEŠTINU.


CENA TRENINGA:

3.490,00 dinara