SERTIFIKACIJA

Osmi modul jeste modul sertifikacije. Sertifikacija se sastoji iz tri dela:

Polaganja pismenog testa koji sadrži 20 teoretskih pitanja;
Prikaz primene odabrane NLP tehnike na drugoj osobi;
Prezentacije lične primene NLP tehnika i alata u ličnom životu. Opis kroz primer, šta je to vama konkretno NLP doneo. Za ovaj deo polaganja potrebna je priprema teksta sa detaljnim opisom o kojim veštinama, alatima i tehnikama se radi (oko 5 strana) koji se elektronski dostavlja na saglasnost, kao i pripremljena elektronska prezentacija.

Uslov za dobijanje međunarodnog sertifikata jeste prolazak sva tri dela testiranja. Naš cilj jeste da zaista naučite da koristite NLP alate, tehnike i veštine u svim segmentima života, da zaista načinite željene promene i da sve to uradite na bezbedan i kvalitetan način. Naš sertifikat je garancija vašeg znanja, stoga sam čin sertifikacije trebate shvatiti ozbiljno, što on i jeste.