Modul traje 2 dana po 8 sati + 3 sata vežbe pred modul.

Na poslednjem modulu ćemo se baviti načinom upotrebe svih naučenih alata i tehnika sa prethodnih šest modula. Na koji način da naučeno primenite u svim segmentima svog života. Kako da kreirate svoju životnu viziju i ispunite svoje postavljene ciljeve. Postignete željene promene.