Modul traje 2 dana po 8 sati + 3 sata vežbe pred modul.

U ovom modulu se baziramo na nivoe na kojima vodimo komunikaciju kao i načine na koje komunikaciju možemo prebacivati sa jednog na drugi nivo, kako bismo postigli željeni rezultat. U svakoj komunikaciji, bilo kog tipa, veliku prednost daje upotreba metafora. Uspešni poslovni ljudi izuzetno vole da koriste metafore u svojim razgovorima, jer na taj način daju veću širinu sagovorniku u smislu shvatanja značenja komunikacije, čime se izbegavaju limiti.
Ovde ćemo se takođe baviti vašom percepcijom prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao i alatima i tehnikama kojima sebe možete smestiti u željeni segment.