Modul traje 2 dana po 8 sati + 3 sata vežbe pred modul.

Na petom modulu ćemo se najviše baviti promenama neželjenog ponašanja, i to promenama prvog i drugog reda, koristeći specifičnost naših čula, naših reprezentativnih sistema, načina na koji mi primamo informacije, obrađujemo ih i dalje koristimo. Naučićete da doprete do suštine vašeg neželjenog ponašanja, i da primenite naučene alate i tehnike NLP-a kako biste ga promenili i sebe doveli u neko dobro, željeno stanje. Što je važno, naučićete to željeno stanje da „prizovete“ u trenucima kada vam bude bilo potrebno kao resurs u određenoj situaciji.