Modul traje 2 dana po 8 sati + 3 sata vežbe pred modul.

Nijedna situacija, nijedna komunikacija nema svoj zacrtani put, već je podložna promenama. Često te promene ne idu u željenom smeru, pa rezultati same komunikacije bivaju ne onakvi kakvi bi mi želeli da budu. Upravo na ovom modulu ćete naučiti kako da preusmerite neželjeni tok neke komunikacije. Kako sa pravim pitanjima da dođete do detaljnijih informacija, informacija koje često bivaju podrazumevane za jednu stranu, a potpuno nepoznanica na drugu. Naučićete da prepoznate i izmamite izostavljene informacije i komunikaciju učinite efikasnijom. A da biste vi ili vaš sagovornik znali šta je to što nedostaje, ili da biste znali šta to u onome što vi radite nedostaje, neophodna je veština kvalitetnog davanja povratnih informacija, odnosno feedback-a.