Modul traje 2 dana po 8 sati + 3 sata vežbe pred modul.

Kako mi to učimo? Na trećem modulu ćete naučiti kako informacije organizujemo na pravi način, da bismo ih u što većem obimu, na što lakši način pamtili. Kako reči i pojmove grupišemo ili raščlanjujemo. Kako reči koristimo da bismo izvršili uticaj na sebe ili našeg sagovornika. Koje su to uticajne reči. Komunikacione obrasce koje je koristio vrhunski psihijatar, psiholog, psihoterapeut, hipnoterapeut, Milton Erikson u svom radu. Naučićete da vršite uticaj i da prepoznate kada neko vrši uticaj na vas.