Modul traje 2 dana po 8 sati + 3 sata vežbe pred modul.

Na drugom modulu učite na koji način ljudi posmatraju svet oko sebe. Svoje okruženje. Komunikacija i naše ponašanje uopšte, zavise od toga na koji način primamo infomracije iz okruženja i na koji način ih obrađujemo. Da bismo mogli maksimalno da iskoristimo sve resurse koji nam stoje na raspolaganju, potrebno je naučiti na koji način da ih prepoznamo. Da bismo našu komunikaciju podigli na viši nivo, korisno je naučiti da izoštrimo naša čula, da prepoznajemo neverbalnu komunikaciju. Da naučimo da se usaglasimo sa našim sagovornikom. A sve u cilju obostranog benefita. Na ovom modulu ćete naučiti i kako pravilno da postavite i ostvarite svoje ciljeve.