Modul traje 2 dana po 8 sati.

Na prvom modulu se upoznajete sa osnovama NLP-a. Šta je NLP, koji su njegovi principi, šta vam pruža, kako ga koristite. Ono što kao temu posebno ističemo, a obrađujemo na samom početku modula, jeste ekologija NLP-a kao i etika njegove primene, a sve to u ciju zdrave i efikasne primene NLP alata i tehnika u svim segmentima života.

Naučićete kako se odvija proces komunikacije, od trenutka prijema informacija pa do našeg ponašanja koje nastaje kao rezultat obrade tih istih informacija. Kako da utičete na sebe da sve informacije koje dobijete iz okruženja, na pravi način obradite i kontrolišete kakav uticaj one mogu imati na vas. Jedan od NLP aksioma glasi „Situacije nisu ni loše ni dobre, već onakve kakve ih sebi predstavimo!“ Naučićete da ih sebi predstavljate na pravi i koristan način.