Na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF), 15. juna 2017. godine održana je NLP radionica sa studentima.